Rabu, 28 Oktober 2009

Kata Hikmah 53

Hadith : Dari Anas r.a katanya:”Dibawakan kepada Nabi s.a.w sebuah bejana (bekas) waktu itu baginda di Zaura’. Lalu baginda letakkan tangan baginda di dalam bejana itu. Maka keluarlah air daripada anak-anak jari baginda. Lalu orang ramai pun berwudhuk. Qatadah pun berkata:”Saya berkata kepada Anas :”Berapa ramaikah kamu ketika itu? Jawab Anas:”Tiga ratus atau lebih kurang tiga ratus.” (al-Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda : "Tiada seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang tiada dalamnya dosa, atau memutuskan silaturahim melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara: sama ada disegerakan kemakbulan atau disimpan untuk diberikan pada hari akhirat, ataupun dijauhkan keburukan yang sepadan dengannya." (Riwayat Ahmad, al-Bazzar dan Abu Ya‘la dengan sanad yang sahih)

Selasa, 27 Oktober 2009

Kata Hikmah 52

Hadith : Dari Anas r.a katanya:”Akan kusampaikan kepadamu sebuah hadith yang tidak akan disampaikan orang kepadamu sepeninggalanku. Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:”Di antara tanda-tanda kiamat ialah: berkurangnya ilmu, meratanya kebodohan, berlakunya (merebaknya) perzinaan dan banyaknya perempuan serta sedikitnya lelaki sehingga bagi lima puluh perempuan hanya seorang pengawalnya.” (Bukhari)

Isnin, 26 Oktober 2009

Kata Hikmah 51

Hadith : Dari Bara’ r.a katanya:”Rasulullah s.a w adalah orang yang paling elok mukanya dan amat baik perawakannya. Baginda tidak tinggi dan tidak juga rendah.” (al-Bukhari)

Hadith : Dari Abu Musa r.a, dari nabi s.a.w katanya:”Allah Azza wa Jalla membentangkan tangan-Nya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang bersalah siang hari, dan membentangkan tangan-Nya siang hari untuk menerima taubat orang yang bersalah malam hari sehingga matahari terbit di Barat.” (Muslim)

Hadith : Rasulullah s.a.w bersabda: "Akan keluar satu batang leher dari Neraka pada hari kiamat, dengan dua mata yang melihat, dan dua telinga yang mendengar, serta lidah yang bercakap, lalu berkata: "Aku diberi kuasa menyiksa tiap-tiap seorang dari tiga jenis manusia: Tiap-tiap orang yang kejam dan keras hati, lagi degil tidak menerima kebenaran yang diketahuinya; tiap-tiap orang yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, dan orang-orang yang membuat gambar". Abu Hurairah r.a

Allah SWT berfirman yang bermaksud : "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku (dengan mematuhi perintah-Ku), dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka mendapat petunjuk." (Surah Al-Baqarah : Ayat 186)

Khamis, 22 Oktober 2009

Kata Hikmah 50

Hadith : Dari Anas r.a mengatakan;” Nabi s.a.w berwudhuk setiap kali beliau hendak sembahyang” Bertanya Amr bin Amir kepada Anas,:”Bagaimana yang anda sendiri lakukan?” Jawab Anas:”Kami cukupkan saja wuduk yang telah ada, selagi belum berhadath.” (al-Bukhari)

Rabu, 21 Oktober 2009

Kata Hikmah 49

Hadith : Dari Abu Ayyub al-Ansori r.a, dari rasulullah s.a.w sabdanya:”Seandainya kamu sekelian tidak mepunyai dosa sedikit jua pun yang patut diampuni Allah, nescaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang penuh dosa untuk diberikan-Nya ampunan bagi mereka.” (Muslim)

Dari ‘Ashim r.a katanya:”Saya bertanya kepada Anas:”Adakah Rasulullah menjadikan Madinah suatu Tanah Suci?” Jawabnya:”Ya, iaitu dari sini sampai ke sana, tidak boleh ditebang pohonnya. Siapa yang mengada-adakan di situ perbuatan yang bukan-bukan nescaya memperolehi kutukan Allah, kutukan malaikat dan seluruhnya.” (Bukhari)

Sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya:” Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari.” Riwayat al-Baihaqi

Dari Abdullah bin Qais r.a katanya: “ Rasulullah saw bersabda:”Tidak ada yang lebih sabar mendengar ejekan selain Allah Taala. Orang-orang kafir mengatakan-Nya berbilang (banyak atau bersekutu) atau mereka mengangkat anak bagi-Nya. Namun begitu Allah tetap memberi mereka rezeki, memaafkan mereka dan memberikan apa yang mereka minta.” (Muslim)

Khamis, 15 Oktober 2009

Kata Hikmah 48

Hadith : Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:”Jangan memarahi wanita mukminah. Jika kamu benci akan perangainya, nescaya ada pula yang menyenangkan daripadanya.” (Muslim)

Rabu, 14 Oktober 2009

Kata Hikmah 47

Hadith : Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:”Sesiapa yang tidak mengasihi orang muda dan tidak mengenali hak orang tua maka bukan dari kalangan kami.” Riwayat Abu Daud

Selasa, 13 Oktober 2009

Kata Hikmah 46

Hadith : Dari Mu’aiqib r.a katanya, nabi s.a.w pernah berkata tentang menyapu tempat sujud ketika solat untuk meratakan atau membersihkannya. Sabda baginda:”Jika memang diperlukan, boleh dilakukan sekali sahaja.” (Muslim)

Hadith : Nabi s.a.w bersabda: "Sesiapa yang menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, nescaya Allah menolak api neraka daripada mengenainya pada hari kiamat." Abu al-Darda' r.a

Hadith : Salim r.a mendengar Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi s.a.w bersabda:”Nanti akan dilenyapkan ilmu pengetahuan, akan bermaharajalela perzinaan dan kejahatan serta banyak haraj.” Seseorang bertanya:”Apakah haraj itu, ya Rasulullah?” Jawab baginda:”Begini!” (Nabi memberi isyarat dengan tangan baginda, seolah-olah menggambarkan terjadnya suatu pembunuhan.” (Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda : "Bacalah al-Quran dan mintalah daripada Allah (pahala), kerana selepas kamu akan ada kaum yang membaca al-Quran dan meminta (upah) daripada manusia" (Riwayat Ahmad dan al-Tirmizi, dinilai hasan oleh al-Albani)

Khamis, 8 Oktober 2009

Kata Hikmah 45

Hadith : Dari Samurah r.a diceritakannya daripada Nabi s.a.w perihal mimpi. Sabda Nabi s.a.w:” Sesiapa yang bermimpi seolah-olah kepalanya dipukul orang dengan batu, ertinya orang itu mempelajari al-Quran tetapi tidak diamalkannya dan solat wajib ditinggalkannya.” (Bukhari)

Rabu, 7 Oktober 2009

Kata Hikmah 44

Hadith : Daripada al-Barra r.a katanya : “ Di kala seorang lelaki membaca surah al-Kahfi tiba-tiba ia melihat binatang peliharaannya berlari dan ia melihat bagaikan sekumpulan mega atau awan lalu ia datang menemui Rasulullah SAW dan menyebutkan mengenainya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda : “ Itu adalah as-Sakinah (ketenangan) yang turun bersama al-Quran atau turun di atas al-Quran.” al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi

Selasa, 6 Oktober 2009

Kata Hikmah 43

Hadith : Dari Ibnu Umar r.a katanya:”Nabi s.a.w melarang menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya.” Ketika itu nabi ditanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan ‘baik’, baginda menjawab,”Hendaknya buah-buahan itu tidak lagi terkena penyakit.” (al-Bukhari)

Isnin, 5 Oktober 2009

Kata Hikmah 42

Hadith : Dari Ibnu Abbas r.a katanya:”Seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah s.a.w katanya:”Ibuku meninggal. Sedangkan dia mempunyai hutang puasa selama sebulan. Bagaimana?” Jawab Rasulullah s.a.w: “Bagaimana pendapatmu andaikata dia mempunyai hutang terhadap seseorang, adakah engkau bayar?” Jawab wanita itu,:”Tentu ya Rasulullah!” Sabda Rasulullah s.a.w :”Hutang kepada Allah lebih patut dibayar.” (Muslim)

Khamis, 1 Oktober 2009

Kata Hikmah 41

Hadith : Abu Hurairah r.a menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Bukanlah orang miskin, orang yang pergi dari rumah ke rumah, dia dapat ditolak oleh sesuap dan dua suap makanan, sebiji kurma dan dua biji kurma. Akan tetapi orang yang miskin itu ialah orang yang tidak memperoleh kecukupan yang dapat mencukupkan keperluannya dan tidak diketahui orang tentang kemiskinannya yang menyebabkan orang memberi sedekah kepadanya. Dan dia pula tidak pergi meminta ke sana ke mari (tidak mengulang-ulangi permintaannya kepada orang lain). ” (al-Bukhari dan Muslim)

Huraian Orang yang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan dan tidak mahu menampakkan kemiskinannya kepada orang lain. Dia tidak mengemis ke sana sini sebaliknya berusaha mencari pendapatan sendiri. Orang sebeginilah yang layak menerima sedekah dan mendapat bantuan.